Informacje o jednostce

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy z siedzibą w Miechowie-Charsznicy powstał w 1974 r. 
Działa w formie organizacyjnej ośrodka kultury poszerzonej o formy właściwe dla domu kultury. Promowanie i prezentacja zasobów artystycznych Gminy Charsznica oraz jej intelektualnych wartości, a także stymulacja działań służących integracji społecznej to główny kierunek działania GOK. Poza działalnością merytoryczną jednostka buduje markę, kreuje pozytywny wizerunek gminy, jako Kapuścianej Stolicy Polski, w oparciu o jej rolnicze tradycje, spuściznę historyczną i dziedzictwo kulturowe. W swoim działaniu kładzie też nacisk na twórczość niszową - obrzędowość, odtwarzanie oraz kultywowanie pozostałych zwyczajów.

W zakresie celów statutowych GOK działa na 4 płaszczyznach:
1. bezpośredni nadzór szczegółowy nad wchodzącymi w jego strukturę własnymi sekcjami i zespołami, halą sportową, kortem tenisowym z placem zabaw
2. koordynacja z ramienia Organizatora: organizacji Muzeum Kapuścianego, działalności ruchowej i edukacyjnej na obiekcie Moje Boisko ORLIK 2012
3. organizacja i logistyka plenerowych imprez masowych
4. opieka merytoryczna nad 3 orkiestrami dętymi mającymi siedzibę na terenie gminy


Świadczone przez jednostkę usługi z obszaru edukacji, kultury, sportu i rekreacji są ogólnie dostępne i prowadzone nieodpłatnie.


KADRA
Szymon Kubit - Dyrektor GOK

Marcin Durman - Pracownik Biurowy / Organizator

Aneta Misiek - Główny Księgowy

Agnieszka Szumera - Instruktor plastyki

Andrzej Papaj - Instruktor ds. zespołu ludowego i kapeli folkowej

Jarosław Piątek - Instruktor tenisa stołowego / Gospodarz Hali

Joanna Piątek - Instruktor tenisa stołowego

Dariusz Czaj - Kapelmistrz Orkiestry Dętej "TEMPO"

Grzegorz Chyc - Kapelmistrz Orkiestry Dętej " HEJNAŁ"

Ewa Kyzioł - Pracownik gospodarczy

Regina Warska - Instruktor zajęć wokalnych

Mateusz Kania - Pracownik Obsługi

 

Opublikowane przez: Szymon Kubit | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:00:23 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:58:26.
Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:00:23
Data modyfikacji: 2019-05-09 11:58:26
Opublikowane przez: Szymon Kubit