Relizacja Zadań

2018


a. Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy


http://www.bip.charsznica.pl/upload/Gminna%20Biblioteka%20Publiczna%20-%20Charsznica%202018.pdf


2019


a. Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy


http://www.bip.charsznica.pl/upload/BILANS%20ZA%202019%20ROK%20GMINNEJ%20BIBLIOTEKI%20PUBLICZNEJ%20W%20CHARSZNICY.pdf


b. Informacja dodatkowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy


http://www.bip.charsznica.pl/upload/INFORMACJA%20DODATKOWA%20ZA%202019%20ROK%20GMINNEJ%20BIBLIOTEKI%20PUBLICZNEJ%20W%20CHARSZNICY.pdf


c. Rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy


http://www.bip.charsznica.pl/upload/RACH%20ZYSKÓW%20I%20STRAT%20ZA%202019%20ROK%20GMINNEJ%20BIBLIOTEKI%20PUBLICZNEJ%20W%20CHARSZNICY.pdf


d. Zestawienie zmian w funduszu Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy


http://www.bip.charsznica.pl/upload/ZESTAWIENIE%20ZMIAN%20W%20FUNDUSZU%20ZA%202019%20ROK%20GMINNEJ%20BIBLIOTEKI%20PUBLICZNEJ%20W%20CHARSZNICY.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Pazera | Data wprowadzenia: 2020-04-15 12:43:30 | Data modyfikacji: 2020-04-15 13:18:17.
Data wprowadzenia: 2020-04-15 12:43:30
Data modyfikacji: 2020-04-15 13:18:17
Opublikowane przez: Anna Pazera